Šifrované úložisko

Šifrované úložisko umožňuje ukladať, uchovávať a bezpečne prenášať citlivé obchodné a súkromné údaje.

Umožňuje ukladať, uchovávať a bezpečne prenášať citlivé obchodné a súkromné údaje pre verejné orgány a spoločnosti v súlade s nariadeniami GDPR. Dôvernosť uložených údajov je chránená pred neoprávneným prístupom, napríklad v prípade straty alebo krádeže nosiča, ako aj v prípade rôznych typov útokov.