Digitálna forenzná analýza

Máte podozrenie, že je váš počítač napadnutý, alebo že niekto neoprávnene manipuloval so súbormi? Obráťte sa ihneď na nás!

V dnešnej dobe majú citlivé informácie a záznamy o používateľoch nevyčísliteľnú hodnotu. Útočníci ich môžu ľahko odcudziť a využiť ich proti vám pri konkurenčnom boji aj k poškodeniu reputácie u zákazníkov alebo obchodných partnerov.

Čo ponúkame

Vďaka našej forenznej digitálnej analýze počítačov (Windows, Linux a macOS), serverov a IoT zariadení sme schopní odhaliť všetky informácie o tom, kto a akým spôsobom získal prístup do napadnutého zariadenia, a s akými dátami alebo súbormi bolo manipulované. Naši certifikovaní experti na kybernetickú bezpečnosť vykonajú odber digitálneho dôkazného materiálu priamo vo vašej spoločnosti.

Po odobratí dát vykonajú naši experti forenznú analýzu. Počas analýzy využívame nielen špecializovaný softvér, ale aj skúsenosti získané rokmi praxe v odbore kybernetickej bezpečnosti. Dôkazy následne interpretujeme a získame maximum validných informácií o pôvode útoku.

Pri odbere dát sa sústredíme na:

Po vyhodnotení odobraných dát pripravíme detailnú správu so všetkými zistenými informáciami. Vďaka tomu získate ucelený prehľad, ktorý budete môcť prezentovať vrcholovému manažmentu či vedeniu spoločnosti.

Vďaka nami vypracovanej správe získate komplexné odpovede na dôležité otázky

Výhody

Kontaktujte nás a získajte profesionálnu forenznú analýzu, počas ktorej interpretujeme presné dáta a dôkazy a podáme vám komplexnú správu s výsledkami.