Penetračné testovanie webových aplikácií

Testovanie webových aplikácií začína poznaním špecifických požiadaviek konkrétneho klienta. Počas testovania sa v stanovenom čase identifikujú všetky zraniteľnosti, zdokumentuje sa spôsob využitia každej nájdenej zraniteľnosti a spôsob získania neoprávneného prístupu používateľa alebo správcu k serveru.

Čo ponúkame

V závislosti od cieľov ponúkame celkom tri možnosti penetračného testovania aplikácií. Konzultujeme s vami, aby ste našli a vybrali možnosť, ktorá je pre vás vhodná.

 • Black Box – zákazník poskytne iba adresu URL webovej aplikácie. Tester mapuje testované prostredie rovnakými metódami, aké by bol nútený použiť útočník bez prepojenia na organizáciu klienta.
 • White Box – zadávateľ poskytuje celú dokumentáciu k testovanej webovej aplikácii, zdrojový kód a účet s právami správcu. Tento prístup môže zefektívniť vývoj dobre zabezpečenej aplikácie. Umožňuje odhaliť hlbšie problémy: nebezpečné reťazce čiastkových zraniteľností a chyby v logike aplikácie.
 • Grey box – kompromisný prístup, ktorý umožňuje vykonať penetračné testovanie rýchlejšie a do väčšej hĺbky ako black box. V tomto prípade odporučíme v závislosti od povahy testovanej aplikácie, aký typ informácií má klient poskytnúť.

Výhody

 • Automatizované testovanie a skenovanie pomocou komerčných a open-source nástrojov;
 • Manuálne testovanie výstupov zistených pri automatizovanom testovaní;
 • Podrobné testovanie podľa metodiky OWASP;
 • Zoznam zraniteľností klasifikovaných podľa rizika;
 • Podrobný opis zraniteľností;
 • Podrobne zdokumentovaný postup možného zneužitia identifikovaných zraniteľností spolu so snímkami obrazovky;
 • Kompletný zdrojový kód použitých skriptov a všetkých použitých príkazov, aby bolo možné zopakovať všetky kroky;
 • Pokyny pre oddelenie IT na vykonanie zmien a opráv na odstránenie bezpečnostných rizík.

Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás. Dohodneme sa na online stretnutí, na ktorom odhadneme celkovú cenu.