Testovanie Wi-Fi sietí

Testovanie Wi-Fi sietí simuluje reálny útok na bezdrôtovú infraštruktúru klienta. Testujeme zraniteľnosť siete a možnosť napadnutia systému. Výsledným výstupom sú návrhy opatrení vedúce k zvýšeniu úrovne zabezpečenia.

Ponúkame

Počas testovania Wi-Fi sietí analyzujeme možnosti napadnutia siete a identifikujeme slabé miesta umožňujúce prelomenie zabezpečenia a získania prístupu do infraštruktúry. V rámci procesu testovania Wi-Fi sietí využívame napríklad metódy:

Na základe týchto dát zistíme:

Výhody

  • skenovanie a odhalenie zraniteľností
  • simulácie napadnutia firemnej Wi-Fi siete
  • odporučenie nasledujúcich krokov k zvýšeniu zabezpečenia

Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás. Pre posúdenie veľkosti Vašej infraštruktúry a úsilia potrebného k pokrytiu všetkých možných vektorov útokov podľa Vášho priania bude vykonané posudzovacie stretnutie.