Penetračné testovanie infraštruktúry

Cieľom bezpečnostných testov je určiť aktuálnu úroveň zabezpečenia, odporučiť spôsoby zníženia rizika a navrhnúť procesy, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa podobným problémom v budúcnosti. Infraštruktúra každej spoločnosti sa pravidelne mení. Pribúdajú nielen nové servery, ale aj používatelia, nové pripojenia a nové metódy overovania – každý takýto nový komponent rozširuje možný povrch útoku a zvyšuje počet potenciálnych útokov.

Na zabezpečenie prostredia Vašej infraštruktúry a uložených dát ponúkame nasledujúce služby:

  • Externé penetračné testy – identifikácia a testovanie zraniteľností, ktoré môžu predstavovať riziko ohrozenia vnútornej infrasktruktúry
  • Interné penetračné testy – identifikácia a testovanie zraniteľností, ktoré môžu predstavovať riziko ohrozenia vnútornej infrasktruktúry s dôrazom na Active Directory a obídenie alebo zneužitie obranných mechanizmov ako LAPS, Advanced Threat Analytics, JEA, WSL, RBCD, WDAC, ASR, AWL, Credential Guard, CLM, virtualizácia a mnoho ďalších.
  • Penetračné testy cloudových infraštruktúr – ako napríklad Amazon Web Services alebo Microsoft Azure. Ide o službu podobnú externým penetračným testom, ktorá však navyše zahrňuje mechanizmy na zriadenie a správu špecifické pre cloudové prostredia.

Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás. Pre posúdenie veľkosti Vašej infraštruktúry a úsilia potrebného k pokrytiu všetkých možných vektorov útokov podľa Vášho priania bude vykonané posudzovacie stretnutie.