Zabezpečená komunikácia

Zariadenie, ktoré vás chráni pred odpočúvaním a únikom údajov.

Zabezpečené telefóny a ich príslušenstvo vás spoľahlivo ochránia pred odpočúvaním, únikom údajov a informácií.