Vysoko zabezpečený šifrovaný USB-C flash disk Stick

Stick je šifrovaný flash disk USB-C v odolnom kovovom puzdre, najpokročilejší vo svojom segmente

Umožňuje ukladanie, úschovu a bezpečný prenos citlivých obchodných a súkromných údajov pre verejné orgány a spoločnosti v súlade s predpismi GDPR.

Stick je schválený federálnym úradom pre bezpečnosť informácií (BSI) pre vládne utajované informácie až do úrovne NATO Restricted a EU Restricted.

Dôvernosť údajov uložených na disku Stick je chránená pred neoprávneným prístupom, napríklad v prípade straty alebo odcudzenia nosiča, ako aj v prípade rôznych typov útoku.

Zatiaľ čo Stick nie je pripojený k počítaču alebo k externému zdroju napájania (napr. USB alebo rozbočovač USB), zostane v režime spánku a všetky klávesy budú deaktivované.

Stick zaručuje dôvernosť dát pomocou nasledujúcich bezpečnostných mechanizmov:

  • Šifrovanie
  • Riadenie prístupu
  • Správa kryptografických kľúčov
  • Správa užívateľov

Šifrovanie

Šifrovací modul integrovaný do bezpečnostného puzdra zaisťuje kompletné šifrovanie Stick. Každý uložený bajt a každý zapísaný sektor na pamäťovom zariadení je šifrovaný v režime XTS pomocou dvoch kryptografických kľúčov podľa 256-bitového AES (Advanced Encryption Standard). Stick tiež šifruje dočasné dáta a oblasti, ktoré sú bežným šifrovacím softvérom často ignorované.

Overovanie užívateľov

Overovanie používateľov je založené na princípe „have and know“

  • Pre získanie prístupu k dátam musí užívateľ mať smart kartu a musí poznať správny PIN
  • Ak je prekročený povolený počet nesprávnych zadaní PIN, smart karta je deaktivovaná a naďalej už nie je použiteľná
  • Kryptografické kľúče sú tiež nenávratne vymazané

Správa kryptografických kľúčov

Užívateľ môže kedykoľvek vygenerovať, zmeniť alebo zničiť kryptografické kľúče. Tento proces je nevratný. Po vygenerovaní nových kryptografických kľúčov sú staré kryptografické kľúče, a teda všetky dáta uložené na nosiči dát, nevratne zničené. Preto by mali byť všetky informácie uložené na Stick najprv uložené na inom šifrovanom dátovom nosiči, ak je to nutné .

Dva 256-bitové šifrovacie kľúče pre šifrovanie a dešifrovanie dát sú generované hardvérovým generátorom náhodných čísel a uložené v pamäti. Ak je PIN užívateľa zadaný správne, sú prenášané do šifrovacieho modulu Stick pre šifrovanie a dešifrovanie dát.

Vysoko zabezpečený šifrovaný USB-C flash disk Stick

Parametre

KapacitaUSB KSV – 32GB, USB KSV – 64GB, USB KSV – 128GB, USB KSV – 256GB, USB KSV – 512GB
Šifrovací algoritmusAES-256 v režime XTS
RozhranieUSB 3.0, USB 2.0
CertifikáciaBSI certification
AutentizáciaPIN kód + Smart karta
Odolnosť proti neoprávnenej manipuláciiÁNO
Odolnosť voči Brute-ForceÁNO – pri zadaní viacerých chybných pokusov uhádnuť PIN dôjde k automatickému formátovaniu celého disku
Možno použiť na bootovanie iného OS?ÁNO
Odolnosť voči keyloggeromÁNO
Prenosová rýchlosťAž 120 MB/s, Skutočná rýchlosť čítania a zápisu závisí od vybranej veľkosti pamäte, typu pamäte, pripojenom USB a hostiteľskom systéme
Záruka2 roky pre spotrebiteľa, 1 rok pre firmu

Prezentácia a nákup produktov

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie a prediskutujte možnosti zabezpečenia. Svoju požiadavku s kontaktnými údajmi pošlite na adresu: sales@eo-security.com