Sociálne inžinierstvo

Najslabším článkom všetkých bezpečnostných riešení sú ľudia. Techniky sociálneho inžinierstva využívajú bežné ľudské vlastnosti ako napríklad zvedavosť, chamtivosť, nedôslednosť, strach alebo závisť, k získaniu prístupu ku chráneným informáciám cieľovej organizácie. Pomocou metód sociálneho inžinierstva dokážeme odhaliť širokú škálu zraniteľnosti vašej organizácie a pomôžeme ju lepšie chrániť.

Ponúkame

Testovanie prebieha tak, aby čo najpresnejšie simulovalo reálny útok. Z dát z verejne dostupných zdrojov zostrojíme model Vašej organizácie, ktorý nám poslúži ako zdroj informácií potrebných k prevedeniu útoku. Čím menej údajov nám poskytnete, tým vyššia je výpovedná hodnota testu. Predlžuje sa však potrebná doba k prevedeniu rešerše. Detailne zaznamenáme všetky interakcie so subjektami a vzniknuté dáta o testovaní.

Testy preukážu, nakoľko sú vaši zamestnanci obozretní a odolní voči praktikám, ktoré sú často a úspešne vyžívane pri reálnych útokoch. Odhalí aj to, či vyhovujú súčasné nastavenia oprávnení a autorizácií vo Vašich systémoch.

Výhody

Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás. Pre posúdenie veľkosti Vašej infraštruktúry a úsilia potrebného k pokrytiu všetkých možných vektorov útokov podľa Vášho priania bude vykonané posudzovacie stretnutie.