Sociálne inžinierstvo

Techniky sociálneho inžinierstva využívajú ľudské slabosti na získanie prístupu k citlivým firemným informáciám. Pomocou techník sociálneho inžinierstva môžeme odhaliť širokú škálu zraniteľných miest vo vašej organizácii, aby sme ju lepšie ochránili.

Čo ponúkame

Testovanie simuluje skutočný útok. Preto sa na jeho vykonanie používajú len verejne dostupné údaje. Čím menej údajov poskytnete, tým vyššia je výpovedná hodnota testu. Zvyšuje sa však čas potrebný na vykonanie vyhľadávania. Všetky interakcie so subjektmi a výsledné údaje testu budeme podrobne zaznamenávať.

Testy ukážu, ako sú vaši zamestnanci odolní voči praktikám, ktoré sa často používajú pri skutočných útokoch. Odhalí sa tak, či sú súčasné nastavenia oprávnení a overovania vo vašich systémoch dostatočné.

Výhody

Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás. Pre posúdenie veľkosti Vašej infraštruktúry a úsilia potrebného k pokrytiu všetkých možných vektorov útokov podľa Vášho priania bude vykonané posudzovacie stretnutie.