Vyhľadávanie odpočúvania

Ochránime vás pred všetkými druhmi odpočúvania

Odpočúvanie sa dnes stalo bežnou súčasťou konkurenčného boja a priemyselnej špionáže. Často ani nemusíte vedieť, že vás niekto odpočúva. Odpočúvanie je naozaj zložité nájsť. Našťastie my máme vo vyhľadávaní odpočúvaní skúsenostiodhalíme aj najmodernejšie odpočúvanie. Spolupracujeme s klientmi z celého sveta.

 • Vyhľadávame odpočúvanie v kancelárii, byte, alebo tiež v aute
 • Naši zamestnanci majú priemyselnú certifikáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Naša spoločnosť je držiteľom detektívnej koncesie
 • Odhalíme nielen klasické odpočúvanie, ale aj tie najmodernejšie
 • Sme nezávislí, odpočúvanie zásadne neinštalujeme ani neposkytujeme
 • Po skončení prehliadky od nás dostanete vypracovaný report

TIP: Ak si nie ste odpočúvaním istí, pozrite sa na 13 tipov, ako zistiť, či vás niekto sleduje. Získate tak rýchlo prehľad, či je hrozba odpočúvania reálna. Ak zistíte, že áno, okamžite nás kontaktujte.

Obranno-technickú prehliadku proti odpočúvaniu (OTP) rozdeľujeme na dve základné oblasti – fyzickú bezpečnosť a kybernetickú bezpečnost. Odporúčame vykonať obe prehliadky, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Jedine tak môžete mať istotu, že vo vašom okolí nie je žiadne odpočúvanie.

in_home_mode

Fyzická bezpečnosť

Ako prvé vykonávame prehliadku fyzickej bezpečnosti. Naši experti s dlhoročnou praxou skontrolujú dôkladne všetky miestnosti a ich vybavenie, ako je elektronika, nábytok a ďalšie predmety. Tento typ prehliadky je časovo náročný, ale nevyhnutný a rozhodne sa neoplatí ho uponáhľať. Prebehne množstvo analýz, ktoré majú za úlohu odpočúvanie odhaliť. Napríklad meranie RF spektra, trianguláciou, ale aj kontrola pomocou termografickej kamery.

Vykonávané úkony:

 • Fyzická kontrola všetkých nerozoberateľných predmetov v kontrolovaných miestnostiach
 • Termografická kontrola všetkých predmetov v kontrolovaných miestnostiach
 • Kontrola podozrivých elektrických zásuviek, vypínačov a čidiel
 • Detekcia skrytých kamier reflektometrom
 • Kontrola stropných podhľadov. Ak sú v kontrolovaných priestoroch prítomné
 • Analýza rádiového spektra v rozsahu 100 kHz až 22 GHz. Umožňuje identifikovať aktívne rádiové odpočúvanie pracujúce v rozsahu uvedených frekvencií
 • Triangulačná korelácia rádiového pozadia spektrálnym analyzátorom v rozsahu 100 kHz až 3 GHz
 • Kontrola všetkých elektrických zásuviek, vypínačov a čidiel
 • Fyzická kontrola všetkých rozoberateľných predmetov v kontrolovaných miestnostiach. Za týmto účelom sú kontrolované všetky časti PC, monitorov, pevných liniek, klimatizácií, tlačiarní atď. Umožňuje identifikovať aj sieťové sniffery a poškodené či už neaktívne odpočúvanie
health_and_safety

Kybernetická bezpečnosť

Moderné kybernetické hrozby sú dnes viac rozšírené ako klasické odpočúvanie. Počas našej praxe sme odhalili viac ako 60 % odpočúvaní na úrovni sieťovej prevádzky. Moderné odpočúvanie odhalíme vďaka našim odborníkom, ktorí majú certifikáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Odhalia tak napríklad sniffery (zariadenia zachytávajúce všetku sieťovú prevádzku) a prípadné anomálie siete (napr. aktívny IMSI Catcher).

Vykonávané úkony:

 • Kontrola Wi-Fi sietí a Bluetooth. Umožňuje identifikovať odpočúvanie a skryté kamery vysielajúce cez akúkoľvek Wi-Fi a Bluethooth sieť v okolí kontrolovaného objektu
 • Detekcia IMSI Catcheru aktívneho počas prehliadky. IMSI Catcher slúži na operatívne odpočúvanie mobilných telefónov
 • Detekcia Rogue Access pointov. Rogue Access Point je nelegitímne bezdrôtové zariadenie pripojené do siete, ktoré umožňuje vzdialený neautorizovaný prístup
 • Detekcia Evil Twin Access pointov. Evil Twin je kópia legitímneho access pointu, ktorý má za cieľ donútiť používateľa k pripojeniu sa do falošnej siete pod kontrolou útočníka
 • Audit fyzickej bezpečnosti objektu. Audit, či je možné získať fyzický neautorizovaný prístup do kontrolovaných priestorov pomocou lockpickingu, obchádzania RFID, alarmov, pohybových čidiel a ďalších

Po skončení prehliadky

Hneď ako dokončíme prehliadku proti odpočúvaniu, informujeme vás o všetkých nájdených hrozbách a dodáme vám podrobný zoznam odporúčaní, ako riziká odstrániť alebo aspoň minimalizovať. Zároveň pokiaľ naozaj nájdeme odposluch, odborne ho zneškodníme a odporučíme vám ďalší postup.

Chcete objednať prehliadku? Neváhajte nás kontaktovať.