Vyhľadávanie odpočúvania

Ochránime vás pred všetkými druhmi odpočúvania

Odpočúvanie sa dnes stalo bežnou súčasťou konkurenčného boja a priemyselnejšpionáže. Často ani nemusíte vedieť, že vás niekto odpočúva. Odpočúvanie je naozaj zložité nájsť. Našťastie my máme vo vyhľadávaní odpočúvaní skúsenostiodhalíme aj najmodernejšie odpočúvanie. Navyše ponúkame aj širokú ponuku kvalitných a účinných rušičiek odpočúvania. Zaobstarajte si tiež rušičku odpočúvania a skoncujte s odpočúvaním ešte dnes. Spolupracujeme s klientmi z celej Európy.

 • Vyhľadávame odpočúvanie v byte, kancelárii alebo aj v aute
 • Naši zamestnanci majú priemyselnú certifikáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Odhalíme klasické odpočúvanie, ale aj tie najmodernejšie
 • Jsme nezávislí, odposlechy neinstalujeme ani neposkytujeme

TIP: Ak si nie ste odpočúvaním istí, pozrite sa na 13 tipov, ako zistiť, či vás niekto sleduje. Získate tak rýchlo prehľad, či je hrozba odpočúvania reálna. Ak zistíte, že áno, okamžite nás kontaktujte.

Prehliadku proti odpočúvaniu rozdeľujeme na dve základné oblasti – fyzickú bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť. Každopádne vždy je potrebné vykonať obe prehliadky, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Jedine tak môžete mať istotu, že vo vašom okolí nie je žiadne odpočúvanie.

in_home_mode

Fyzická bezpečnosť

Ako prvé vykonávame prehliadku fyzickej bezpečnosti. Naši experti s dlhoročnou praxou skontrolujú dôkladne všetky miestnosti a ich vybavenie, ako je elektronika, nábytok a ďalšie predmety. Tento typ prehliadky je časovo náročný, ale nevyhnutný a rozhodne sa neoplatí ho uponáhľať. Prebehne množstvo analýz, ktoré majú za úlohu odpočúvanie odhaliť. Napríklad meranie RF spektra, trianguláciou, ale aj kontrola pomocou termografickej kamery.

Odhalíme tieto hrozby

 • NFC RFID čítačky, ktoré je možné prelomiť
 • rádiové odpočúvanie pracujúce na frekvencii od 100 kHz do 22 GHz
 • GSM odpočúvanie s neobmedzeným dosahom
 • odpočúvanie a skryté kamery vysielajúce cez Wi-Fi a Bluetooth
 • skryté kamery cez optický kábel
 • linkový a sieťový odposluch pracujúci v nízkofrekvenčnom spektre
 • pasívne skryté kamery a diktafóny
 • hardvérové keyloggery
 • poškodené neaktívne odpočúvanie

health_and_safety

Kybernetická bezpečnosť

Moderné kybernetické hrozby sú dnes viac rozšírené ako klasické odpočúvanie. Počas našej praxe sme odhalili viac ako 60 % odpočúvaní na úrovni sieťovej prevádzky. Moderné odpočúvanie odhalíme vďaka našim odborníkom, ktorí majú certifikáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Odhalia tak napríklad sniffery (zariadenia zachytávajúce všetku sieťovú prevádzku) a prípadné anomálie siete.

Sken zraniteľností

Zároveň vykonávame sken zraniteľností pomocou Nessus Professional. Odhalíme tak zraniteľnosti, ktoré môže zneužiť útočník, ale tiež vám poradíme, ako môžete zraniteľnosti opraviť a riziká tak minimalizovať. Pokiaľ sú odhalené zraniteľnosti, odporúčame potom vykonať aj penetračné testovanie infraštruktúry, ktoré väčšinou odhalí viac zraniteľností a zhodnotí aktuálnu úroveň zabezpečenia.

Odhalíme tieto hrozby

 • Sieťové sniffery zachytávajúce dátovú prevádzku
 • Rogue Access Pointy
 • Aktívne IMSI catchery v okolí kontrolovaných priestorov
 • Zraniteľnosti, ktoré je možné z pozície útočníka využiť

Po skončení prehliadky

Hneď ako dokončíme prehliadku proti odpočúvaniu, informujeme vás o všetkých nájdených hrozbách a dodáme vám podrobný zoznam odporúčaní, ako riziká odstrániť alebo aspoň minimalizovať. Zároveň pokiaľ naozaj nájdeme odposluch, odborne ho zneškodníme a odporučíme vám ďalší postup.

Chcete si objednať prehliadku? Neváhajte nás kontaktovať.