Vulnerability Assessment Program

Moderné infraštruktúry a aj webové aplikácie sa neustále vyvíjajú. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité mať nielen nepretržitý prehľad o stave zabezpečenia Vašej infraštruktúry, ale zároveň mať možnosť rýchlo reagovať na každú novo objavenú zraniteľnosť, ktorá by mohla byť využitá pre kybernetický útok. Vďaka tejto unikátnej službe, tak budete mať vždy aktuálny prehľad o všetkých nových hrozbách na verejnej i súkromnej infraštruktúre, a to takmer okamžite. Minimalizujte tak risk úniku dát a stratu dôvery zákazníkov, a tak aj náklady vynaložené na následnú nápravu.

Ide o najjednoduchšiu formu hodnotenia bezpečnosti, ktorej hlavným cieľom je identifikovať čo najviac zraniteľností v čo najväčšom počte systémov v sieti. Hodnotenie zraniteľnosti sa zameriava na skenovanie hostiteľov na zraniteľnosti ako jednotlivých entít, aby bolo možné identifikovať bezpečnostné nedostatky a zaviesť účinné bezpečnostné opatrenia na ochranu siete podľa priorít.

Ponúkame

Priebežné skenovanie zraniteľností funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku, čo v kombinácii s neustále sa aktualizovanými databázami zraniteľností znamená, že budete mať vždy tie najaktuálnejšie informácie o stave zabezpečenia Vašej infraštruktúry. Sami si naviac definujete povolené rozsahy, ktoré budú kontinuálne skenované. Vďaka pravidelnému reportingu získate prehľad nielen o zraniteľnostiach, ktoré sú identifikované, ale predovšetkým budete okamžite upozornený na novo objavené hrozby. Na tie tak môžete reagovať behom niekoľko minút – teda omnoho skôr, ako ich využijú útočníci. Zároveň Vám to umožní lepšie sa rozhodnúť, ktoré hrozby je treba riešiť prioritne a ktoré môžete vyriešiť neskôr.

Aký je rozdiel medzi penetračným testovaním a priebežným skenovaním zraniteľností?

Skenovanie zraniteľností je automatizovaným testom, ktorého cieľom je kontinuálne vyhľadávať a hlásiť potenciálne slabé miesta vo Vašej infraštruktúre. Vďaka tomu získate nielen prehľad o zraniteľnostiach ale taktiež aj odporučenie, ako tieto hrozby eliminovať. Služba je vhodná pre všetky organizácie, ktoré chcú mať prehľad o súčasnom stave zabezpečenia svojej infraštruktúry.

Penetračné testovanie je oproti tomu kombináciou automatického a aj manuálneho testovania, ktorého cieľom je nájsť slabé miesta v infraštruktúre alebo aplikácii a následne určiť, do akej miery môžu byť využité k získaniu neoprávneného prístupu.

Výhody

Kontaktujte nás a získajte okamžitý prehľad o nových zraniteľnostiach vo Vašej infraštruktúre a majte tak možnosť na ne reagovať ešte pred tým, ako budú využité proti Vám.