Penetračné testovanie mobilných aplikácií

Náš tím certifikovaných odborníkov simuluje reálne útoky na aplikácie s cieľom odhaliť zraniteľnosti. Využívajú pritom nielen metodiku OWASP, ale aj know-how získané dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Simulácie sú navrhnuté tak, aby otestovali schopnosť aplikácie odolať útokom zvonku. Tieto simulácie sa zameriavajú na:

Penetračné testovanie mobilných aplikácií vám poskytne prehľad o zraniteľnostiach, ktoré by mohli byť zneužité v prípade kybernetického útoku. Budete ich môcť opraviť skôr, ako sa k samotnej aplikácii dostanú používatelia. Po dokončení penetračného testovania dostanete zoznam nájdených zraniteľností vrátane pokynov na ich odstránenie.

Výhody

Kontaktujte nás a získajte detailný prehľad o zraniteľnostiach vo Vašej mobilnej aplikácií a zabráňte potenciálnym finančným škodám a strate reputácie vašej spoločnosti.