Penetračné testovanie mobilných aplikácií

Rovnako ako iné typy aplikácií, aj tie mobilné sa stretávajú so zraniteľnosťami, ktoré môžu potenciálny útočníci zneužiť a spôsobiť tak únik citlivých dát alebo odcudziť finančné prostriedky užívateľov. Následkom môžu byť nielen strata dôvery, ale aj poškodenie dobrého mena firmy a veľké finančné škody v snahe chyby opraviť. Predíďte tomu vďaka penetračnému testovaniu mobilných aplikácií.

Ponúkame

Náš tým certifikovaných odborníkov simuluje reálne útoky na aplikácie a hľadá v nich zraniteľnosti, ktoré môžu byť zneužité v prípade potenciálneho útoku. Využíva sa k tomu nie len metodológia OWASP, ale taktiež know-how a získané roky praxe v kybernetickej bezpečnosti. Simulácie prevedené behom pridelenej časovej dotácie majú za cieľ preveriť schopnosť aplikácie odolať útokom zvonka. Tieto simulácie sa zameriavajú na:

Vďaka penetračnému testovaniu mobilných aplikácií získate prehľad o vážnych zraniteľnostiach ktoré môžu byť zneužité v prípade kybernetického útoku. Získajte možnosť ich napraviť ešte pred tým, než k aplikácií získajú prístup samotný užívatelia. Po ukončení penetračného testovania Obdržíte zoznam identifikovaných zraniteľností vrátane inštrukcií, ako ich napraviť.

Výhody

Kontaktujte nás a získajte detailný prehľad o zraniteľnostiach vo Vašej mobilnej aplikácií a zabráňte potenciálnym finančným škodám a strate reputácie vašej spoločnosti.