DuckDuckGo – jak funguje?

„Chráníme vaše data o vyhledávání i před námi samotnými“, zakladatel společnosti Gabriel Weinberg.

Vzrůstající kontrola ze strany státních orgánů, častá porušování bezpečnosti jakož i obavy z úniku informací při sdílení dat, vyvolávají v mnohých z nás větší touhu po ochraně soukromí než kdykoli v minulosti. V této souvislosti stojí za pozornost vyhledávač DuckDuckGo, který sice existuje již několik let, nicméně skutečného uplatnění se mu dostalo až v dnešní době. Počet vyhledávání informací za pomocí tohoto vyhledávače překonal v lednu 2017 hranici deseti miliard, přičemž na samotný rok 2016 připadaly 4 miliardy.

Co znamená DuckDuckGo

DuckDuckGo o sobě tvrdí, že je vyhledávačem, který vás nesleduje. Podle prohlášení představitelů firmy aplikace DuckDuckGo nepoužívá ke sledování uživatelů nástroj cookies a nesbírá žádné osobní informace o uživatelích. Dokonce i IP adresu uživatele ponechává skrytou. „Chráníme vaše data o vyhledávání i před námi samotnými“, sdělil časopisu WIRED zakladatel společnosti Gabriel Weinberg.

Jak se liší DuckDuckGo od Googlu a Bingu

Jakmile kliknete na link vyhledávače Google nebo Bing dojde k tomu, že výraz, který vyhledáváte, je zaslán na místo, jež chcete „navštívit“ a jež je uvedené pod záhlavím adresy HTTP. Když toto místo navštívíte, váš počítač okamžitě předává na dané místo i vaše informace např. vaši IP adresu, kterou lze následně využít, resp. zneužít k vaší identifikaci. Firma DuckDuckGo tento krok nazývá „únik informací při vyhledávání“ a ve své přednastavené (defaultní) podobě této činnosti aktivně zabraňuje. Pokud kliknete na link uvedeného místa, bude požadavek přesměrován takovým způsobem, aby zabránil zasílání informací na základě vámi vyhledávaného pojmu i jiným subjektům. Jednotlivé subjekty se sice dovědí, že jste je navštívil, ale nebudou vědět, které slovo jste zadal do vyhledávače, a tím pádem nebudou moci využít vašich osobních informací k vaší identifikaci.

DuckDuckGo nabízí navíc i šifrovanou verzi, která automaticky mění linky řady významných míst odkazujících na šifrované verze včetně zdrojů jako jsou Wikipedia, Facebook, Twitter či Amazon.

Nástroj „Tor exit enclave“

Dalším způsobem, jak zabránit výše zmíněnému „úniku informací při vyhledávání“ je využívání tzv. proxy serveru (tj. serveru fungujícího jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem). Vyhledávač DuckDuckGo pracuje s nástrojem „Tor exit enclave“, což znamená, že vaše vyhledávání probíhá po celou dobu naprosto anonymně v zašifrované podobě. Zadáním domény „!proxy“ do vyhledávače DuckDuckGo vás systém automaticky navede na daný proxy server. Bohužel tento způsob bývá někdy na úkor rychlosti zpracování. Každopádně vyhledávač DuckDuckGo dává uživateli na vybranou zvolit si způsob ochrany, který mu vyhovuje. Na stránce „nastavení“ umožňuje volbou „redirect“ (popř. z lišty nastavení adresy) přechod i na druhou variantu lišící se od verze přednastavené.

Odkud má DDG své příjmy

Zatímco mnohé stránky a vyhledávače vaše data shromažďují a prodávají provozovatelům reklamy, přístup vyhledávače DuckDuckGo spočívá v něčem jiném – ve využívání tzv. keywords.

„Pokud zadáte do vyhledávače např. slovo „auto“, objeví se na vaší obrazovce pouze inzerce o automobilech. Když zadáte „hypotéka“, dostanete pouze nabídky hypoték“, dodává Gabriel Weinberg a pokračuje „Nepotřebujeme vědět, kdo jste a znát historii vašeho vyhledávání jen proto, abychom doručili jeden lukrativní inzerát“.

Zákon o ochraně duševního vlastnictví a jeho dopad na uživatele

Weinberg konstatuje, že k tomu, aby si na sebe společnost vydělala, nepotřebuje kopu peněz a tzv. keywords jim potřebný výdělek zajistí.

DuckDuckGo a informace policii

Společnost DuckDuckGo uvádí, že se na ně orgány činné v trestním stíhání vůbec neobracejí, neboť společnost nedisponuje daty, která by tyto orgány mohla zajímat. „Vůbec se tu neobjeví“, konstatuje G. Weinberg a dodává: „U většiny kauz jde stejně o obchodní záznamy, a my takové záznamy vůbec nevedeme. Od nás si opravdu nic neodnesou…“

Původ názvu DuckDuckGo

„Za značkou DuckDuckGo byste sotva hledali něco tajného či výjimečného“, říká G. Weinberg, „mně se prostě tento nápad zalíbil“, uzavírá. Název vyhledávače je odvozen od dětské hry „Duck, Duck, Goose“ (v češtině známé jako“Chodí pešek okolo…“). Podobně jako v případě názvu Google, u kterého se ujal i slovesný tvar (česky „gůglovat“, „vygůglovat“), používá společnost DuckDuckGo slovesnou podobu slova „duck“.