Vyhledávání odposlechů

Ochráníme vás před všemi druhy odposlechů

Odposlechy se dnes staly běžnou součástí konkurenčního boje a průmyslové špionáže. Často ani nemusíte vědět, že vás někdo odposlouchává. Odposlechy je opravdu složité najít. Naštěstí my máme ve vyhledávání odposlechů zkušenostiodhalíme i nejmodernější odposlechy. Spolupracujeme s klienty z celého světa.

 • Vyhledáváme odposlechy v kanceláři, bytě, nebo také v autě
 • Naši zaměstnanci mají průmyslovou certifikaci v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Naše společnost je držitelem detektivní koncese
 • Odhalíme nejen klasické odposlechy, ale i ty nejmodernější
 • Jsme nezávislí, odposlechy zásadně neinstalujeme ani neposkytujeme
 • Po skončení prohlídky od nás dostanete vypracovaný report

TIP: Pokud si nejste odposlechem jisti, podívejte se na 13 tipů, jak zjistit, jestli vás někdo sleduje. Získáte tak rychle přehled, jestli je hrozba odposlechu reálná. Pokud zjistíte, že ano, neprodleně nás kontaktujte.

Obranně technickou prohlídku proti odposlechu (OTP) rozdělujeme na dvě základní oblasti – fyzickou bezpečnost a kybernetickou bezpečnost. Doporučujeme provést obě prohlídky, protože se vzájemně doplňují. Jedině tak můžete mít jistotu, že ve vašem okolí není žádný odposlech.

in_home_mode

Fyzická bezpečnost

Jako první provádíme prohlídku fyzické bezpečnosti. Naši experti s dlouholetou praxí zkontrolují důkladně všechny místnosti a jejich vybavení, jako je elektronika, nábytek a další předměty. Tento typ prohlídky je časově náročný, ale nezbytný a rozhodně se nevyplatí ho uspěchat. Proběhne řada analýz, které mají za úkol odposlechy odhalit. Například měření RF spektra, triangulací, ale také kontrola pomocí termografické kamery.

Prováděné úkony:

 • Fyzická kontrola všech nerozebíratelných předmětů v kontrolovaných místnostech
 • Termografická kontrola všech předmětů v kontrolovaných místnostech
 • Kontrola podezřelých elektrických zásuvek, vypínačů a čidel
 • Detekce skrytých kamer reflektometrem
 • Kontrola stropních podhledů. Pokud jsou v kontrolovaných prostorech přítomny
 • Analýza rádiového spektra v rozsahu 100 kHz až 22 GHz. Umožňuje identifikovat aktivní rádiový odposlech pracující v rozsahu uvedených frekvencí
 • Triangulační korelace rádiového pozadí spektrálním analyzátorem v rozsahu 100 kHz až 3 GHz
 • Kontrola všech elektrických zásuvek, vypínačů a čidel
 • Fyzická kontrola všech rozebíratelných předmětů v kontrolovaných místnostech. Za tímto účelem jsou kontrolovány veškeré části PC, monitorů, pevných linek, klimatizací, tiskáren atd. Umožňuje identifikovat také síťové sniffery a poškozené či již neaktivní odposlechy
health_and_safety

Kybernetická bezpečnost

Moderní kybernetické hrozby jsou dnes více rozšířeny, než klasické odposlechy. Během naší praxe jsme odhalili více než 60 % odposlechů na úrovni síťového provozu. Moderní odposlechy odhalíme díky našim odborníkům, kteří mají certifikaci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Odhalí tak například sniffery (zařízení zachycující veškerý síťový provoz) a případné anomálie sítě. (např. aktivní IMSI Catcher).

Prováděné úkony:

 • Kontrola Wi-Fi sítí a Bluetooth. Umožňuje identifikovat odposlechy a skryté kamery vysílající přes jakoukoli Wi-Fi a Bluethooth síť v okolí kontrolovaného objektu
 • Detekce IMSI Catcheru aktivního během prohlídky. IMSI Catcher slouží k operativnímu odposlechu mobilních telefonů
 • Detekce Rogue Access pointů. Rogue Access Point je nelegitimní bezdrátové zařízení připojené do sítě, které umožňuje vzdálený neautorizovaný přístup
 • Detekce Evil Twin Access pointů. Evil Twin je kopie legitimního access pointu, který má za cíl donutit uživatele k připojení se do falešné sítě pod kontrolou útočníka
 • Audit fyzické bezpečnosti objektu. Audit, zda je možné získat fyzický neautorizovaný přístup do kontrolovaných prostor pomocí lockpickingu, obejití RFID, alarmů, pohybových čidel a dalších

Po skončení prohlídky

Jakmile dokončíme prohlídku proti odposlechu, informujeme vás o všech nalezených hrozbách a dodáme vám podrobný seznam doporučení, jak rizika odstranit nebo alespoň minimalizovat. Zároveň pokud opravdu nalezneme odposlech, odborně ho zneškodníme a doporučíme vám další postup.

Chcete objednat prohlídku? Neváhejte nás kontaktovat.