Vyhledávání odposlechů

Ochráníme vás před všemi druhy odposlechů

Odposlechy se dnes staly běžnou součástí konkurenčního boje a průmyslové špionáže. Mohou však být natolik sofistikované, že si ani nemusíte být vědomi jejich přítomnosti. Detekce odposlouchávacích zařízení je značně náročná, naše společnost však disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti vyhledávání odposlechů a dokáže identifikovat i ty nejmodernější technologie. 

 • Vyhledáváme odposlechy v kancelářích, bytech, i autech
 • Naši zaměstnanci disponují certifikáty v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Naše společnost je držitelem detektivní koncese
 • Po skončení prohlídky od nás obdržíte závěrečný report

TIP: Pokud si nejste odposlechem jisti, podívejte se na 13 tipů, jak zjistit, jestli Vás někdo sleduje. Získáte tak rychle přehled, jestli je hrozba odposlechu reálná. Pokud zjistíte, že ano, neprodleně nás kontaktujte.

Obranně technickou prohlídku proti odposlechu (OTP) rozdělujeme na dvě základní oblasti – fyzickou bezpečnost a kybernetickou bezpečnost. Doporučujeme provést obě prohlídky, protože se vzájemně doplňují. Jedině tak můžete mít jistotu, že se ve Vašem okolí žádný odposlech nevyskytuje.

in_home_mode

Fyzická bezpečnost

Nejprve provádíme prohlídku fyzické bezpečnosti. Naši experti s dlouholetou praxí provedou důkladnou kontrolu všech místností a jejich vybavení (elektroniky, nábytku a dalších předmětů). Tento typ prohlídky je časově náročný, ale nezbytný. Proběhne řada analýz, které mají za úkol odposlechy odhalit. Například měření RF spektra, triangulací, ale také kontrola pomocí termografické kamery.

Prováděné úkony:

 • Fyzická kontrola všech nerozebíratelných předmětů v kontrolovaných místnostech;
 • Termografická kontrola všech předmětů v kontrolovaných místnostech;
 • Kontrola podezřelých elektrických zásuvek, vypínačů a čidel;
 • Detekce skrytých kamer reflektometrem;
 • Kontrola stropních podhledů (pokud jsou v kontrolovaných prostorech přítomny);
 • Analýza rádiového spektra v rozsahu 100 kHz až 22 GHz (umožňuje identifikovat aktivní rádiový odposlech pracující v rozsahu uvedených frekvencí);
 • Triangulační korelace rádiového pozadí spektrálním analyzátorem v rozsahu 100 kHz až 3 GHz;
 • Kontrola všech elektrických zásuvek, vypínačů a čidel;
 • Fyzická kontrola všech rozebíratelných předmětů v kontrolovaných místnostech (za tímto účelem jsou kontrolovány veškeré části PC, monitorů, pevných linek, klimatizací, tiskáren atd.), umožňuje identifikovat také síťové sniffery a poškozené či již neaktivní odposlechy.
health_and_safety

Kybernetická bezpečnost

Moderní kybernetické hrozby jsou v dnešní době častější než klasické odposlechy. S těmi si ale naši certifikovaní odborníci na kybernetickou bezpečnost poradí. Odhalí tak například sniffery (zařízení zachycující veškerý síťový provoz) a případné anomálie sítě (např. aktivní IMSI Catcher).

Prováděné úkony:

 • Kontrola Wi-Fi sítí a Bluetooth (umožňuje identifikovat odposlechy a skryté kamery vysílající přes jakoukoli Wi-Fi a Bluetooth síť v okolí kontrolovaného objektu);
 • Detekce IMSI Catcheru aktivního během prohlídk (IMSI Catcher slouží k operativnímu odposlechu mobilních telefonů);
 • Detekce Rogue Access pointů (Rogue Access Point je nelegitimní bezdrátové zařízení připojené do sítě, které umožňuje vzdálený neautorizovaný přístup);
 • Detekce Evil Twin Access pointů (Evil Twin je kopie legitimního access pointu, který má za cíl donutit uživatele k připojení se do falešné sítě pod kontrolou útočníka);
 • Audit fyzické bezpečnosti objektu (audit, zda je možné získat fyzický neautorizovaný přístup do kontrolovaných prostor pomocí lockpickingu, obejití RFID, alarmů, pohybových čidel a dalších).

Po skončení prohlídky

Jakmile dokončíme prohlídku proti odposlechu, informujeme vás o všech nalezených hrozbách a dodáme vám podrobný seznam doporučení, jak rizika odstranit nebo alespoň minimalizovat. Zároveň pokud opravdu nalezneme odposlech, odborně ho zneškodníme a doporučíme vám další postup.

Chcete objednat prohlídku? Neváhejte nás kontaktovat.