Penetrační testování infrastruktury

Bezpečnostní testy slouží k určení současné úrovně zabezpečení a případnému stanovení postupu pro její zvýšení. Infrastruktura každé společnosti se pravidelně mění. Nepřibývají pouze nové servery, ale také uživatelé, nová připojení a nové ověřovací metody – každá z těchto součástí zvyšuje riziko potencionálních útoků.

K zabezpečení Vaší infrastruktury a uložených dat nabízíme následující služby:

  • Externí penetrační testy – identifikace a testování zranitelností, které přináší riziko kompromitace interní infrasktruktury;
  • Interní penetrační testy – identifikace a testování zranitelností při možném interním útoku s důrazem na Active Directory a obejití či zneužití obranných mechanismů jako LAPS, Advanced Threat Analytics, JEA, WSL, RBCD, WDAC, ASR, AWL, Credential Guard, CLM, virtualizace a mnoho dalších;
  • Penetrační testy cloudových infrastruktur – jako například Amazon Web Services nebo Microsoft Azure. Jedná se o službu podobnou externím penetračním testům, avšak navíc zahrnuje mechanismy pro zřizování a správu, specifické pro cloudová prostředí.

Pokud máte zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás. Pro posouzení velikosti Vaší infrastruktury a úsilí potřebného k pokrytí všech možných vektorů útoků dle Vašeho přání bude provedena předběžná schůzka.