Penetrační testování mobilních aplikací

Stejně jako jiné typy aplikací, i ty mobilní se potýkají se zranitelnostmi, které mohou potenciální útočníci zneužít ve svůj prospěch. Následkem může být jak finanční škoda, tak únik citlivých dat. Spolehlivou prevencí je penetrační testování mobilních aplikací.

Co nabízíme

Náš tým certifikovaných odborníků simuluje reálné útoky na aplikace, aby odhalil jejich zranitelnosti. Využívá k tomu nejen metodologie OWASP, ale také know-how získané roky praxe v kybernetické bezpečnosti. Simulace mají prověřit schopnost aplikace odolat útokům zvenčí. Tyto simulace se zaměřují na:

Díky penetračnímu testování mobilních aplikací získáte přehled o zranitelnostech, které by mohly být zneužity v případě kybernetického útoku. Budete tak mít možnost je napravit ještě před tím, než k aplikaci získají přístup samotní uživatelé. Po ukončení penetračního testování obdržíte seznam nalezených zranitelností včetně instrukcí, jak je napravit.

Výhody

Kontaktujte nás a získejte detailní přehled o zranitelnostech ve vaší mobilní aplikaci.