Penetrační testování mobilních aplikací

Stejně jako jiné typy aplikací, i ty mobilní se potýkají se zranitelnostmi, které mohou potenciální útočníci zneužít a způsobit tak únik citlivých dat nebo odcizit finanční prostředky uživatelů. Následkem může být nejen ztráta důvěry, ale i poškození dobrého jména firmy a velké finanční škody ve snaze chyby napravit. Předejděte tomu díky penetračnímu testování mobilních aplikací.

Co nabízíme

Náš tým certifikovaných odborníků simuluje reálné útoky na aplikace a hledá v nich zranitelnosti, které mohou být zneužity v případě potenciálního útoku. Využívají k tomu nejen metodologii OWASP, ale také know-how získané roky praxe v kybernetické bezpečnosti. Simulace provedeny během přidělené časové dotace mají za cíl prověřit schopnost aplikace odolat útokům zvenčí. Tyto simulace se zaměřují na:

Díky penetračnímu testování mobilních aplikací získáte přehled o vážných zranitelnostech, které by mohly být zneužity v případě kybernetického útoku. Získejte možnost je napravit ještě před tím, než k aplikaci získají přístup samotní uživatelé. Po ukončení penetračního testování obdržíte seznam nalezených zranitelností včetně instrukcí, jak je napravit.

Výhody

Kontaktujte nás a získejte detailní přehled o zranitelnostech ve vaší mobilní aplikaci a zamezte potenciálním finančním škodám a ztrátě reputace vaší společnosti.