Sociální inženýrství

Nejslabším článkem všech bezpečnostních řešení jsou lidé. Techniky sociálního inženýrství využívají běžné lidské vlastnosti jako zvědavost, chamtivost, nedůslednost, strach nebo závist k získání přístupu k chráněným informacím cílové organizace. Pomocí metod sociálního inženýrství dokážeme odhalit širokou škálu zranitelností vaší organizace a pomůžeme ji lépe chránit.

Co nabízíme

Testování probíhá tak, aby co nejpřesněji simulovalo reálný útok. Z dat z veřejně dostupných zdrojů zkonstruujeme model vaší organizace, který nám poslouží jako zdroj informací potřebných k provedení útoku. Čím méně údajů nám poskytnete, tím vyšší je vypovídací hodnota testu. Prodlužuje se však doba potřebná k provedení rešerší. Detailně zaznamenáme všechny interakce se subjekty a vzniklá data o testování.

Testy prokážou, nakolik jsou vaši zaměstnanci obezřetní a odolní vůči praktikám, které jsou často a úspěšně využívány při reálných útocích. Odhalí i to, zda vyhovují současná nastavení oprávnění a autentizace ve vašich systémech.

Výhody

Pokud máte zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás. Pro odhadnutí celkové ceny bude sjednán online meeting.