EO Secure Phone

Mobilný telefón s vysokou úrovňou zabezpečenia proti úniku údajov a informácií.

EO Secure Phone sa používa na zabezpečenie mobilnej komunikácie a ochranu osobných údajov pred tretími stranami. Vďaka jeho kľúčovým funkciám budete chránení pred útokmi na softvér aj hardvér.

Telefón EO Secure Phone využíva operačný systém Graphene OS s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je navrhnutý s ohľadom na súkromie a bezpečnosť. Medzi jeho hlavné výhody patrí:

  • Každá aplikácia beží v izolovanom prostredí, takže nemá priamy prístup k systémovému zdroju a ani k dátam iných aplikácií.
  • Súčasne je možné používať viac užívateľských profilov.
  • Prístup k sieti je pre určité aplikácie obmedzený.
  • Používa funkciu Storage Scopes, ktorá rozdeľuje úložný priestor na viac častí a obmedzuje tak prístup jednotlivých aplikácií k dátam.

Odstránenie hardvérových periférií

Za príplatok je možné odobrať hardvérové periférie (mikrofón, prednú a zadnú kameru, GPS…), aby sa zabránilo zhromažďovaniu dát z týchto periférií v prípade úspešného útoku na zariadenie.

Vlastnosti

Dizajn telefónu je totožný s telefónom Google Pixel 7a 5G. Na prvý pohľad nikto nespozná, že sa jedná o zabezpečený telefón.


Prezentácia a nákup produktov

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie a prediskutujte možnosti zabezpečenia. Svoju požiadavku s kontaktnými údajmi pošlite na adresu: sales@eo-security.com