Nová rušička odpočúvania a signálu PRIME+

Všetky prenosná elektronika má v sebe mikrofóny, ktoré môžu byť ľahko zneužité na nahrávanie súkromných rozhovorov a dôverných obchodných rokovaní. Rušička odpočúvania PRIME+ v sebe kombinuje tri technológie na ochranu súkromia:

 1. Diskrétna ochrana
  Rušička generuje ultrazvukový a tichý akustický šum
  V tomto režime môžete komfortne konať a zariadenie chráni proti väčšine odpočúvaní a ploštíc
 2. Vysoká ochrana
  Rušička generuje ultrazvukový aj akustický šum a zároveň ruší signál v dosiahnutí
  V tomto režime chráni pred kvalitnými hlasovými záznamníkmi a sledovaním polohy
 3. Maximálna ochrana
  Rušička generuje ultrazvukový a hlasný akustický šum
  Tento režim poskytuje maximálnu ochranu dôverných informácií aj za cenu zníženého komfortu pri vyjednávaní

Rušička odpočúvania PRIME+ bolanavrhnutá na ochranu pred nevyžiadaným nahrávaním počas obchodných rokovaní. Je vhodná na ochranu kancelárií, rokovacích miestností a ďalších oblastí, kde sa prejednávajú citlivé informácie. Navyše je nenápadná a neupúta nežiaduca pozornosť, nemá totiž žiadne externé antény

Chráňte svoje obchodné tajomstvo a know-how pomocou rušičky PRIME+.