Stávame sa hrdým členom AOBP

Spoločnosť EO SECURITY s.r.o. s potešením oznamuje svoje nedávne prijatie do prestížnej českej organizácie Asociácia obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky (AOBP).

AOBP je renomovaná nezisková organizácia, ktorá združuje a podporuje odborníkov v oblasti bezpečnosti a prevencie. Od svojho vzniku v roku 1997 je partnerom vlády Českej republiky, ministerstiev priemyslu a obchodu, obrany, vnútra a zahraničných vecí, s ktorými podpísala množstvo dohôd o spolupráci. Jej cieľom je presadzovať najnovšie normy a inovácie v tejto oblasti a podporovať spoluprácu medzi odborníkmi, aby prispela k celkovému zlepšeniu bezpečnosti v rôznych odvetviach. Presadzuje podnikateľské a obchodné záujmy svojich členov v dialógu s parlamentom, ministerstvami a inými vládnymi orgánmi. AOBP sa angažuje aj v NATO ako člen poradnej skupiny pre priemysel (NAIG) a spolupracuje s NSPA. Podieľa sa na programoch AEW&C, AGS atď. a je tiež členom Európskeho združenia leteckého a obranného priemyslu (ASD) a Európskej obrannej agentúry (EDA).

Spoločnosť EO SECURITY s.r.o. je poskytovateľom bezpečnostných riešení so špecializáciou na kybernetickú bezpečnosť a ochranu pred odpočúvaním. Vstup do AOBP posilní sieť odborníkov a umožní spoločnosti aktívne sa podieľať na vývoji a implementácii najnovších bezpečnostných postupov.

Táto príležitosť nám umožní aktívne spolupracovať s ďalšími odborníkmi z odvetvia, vymieňať si know-how a efektívne reagovať na aktuálne bezpečnostné výzvy. Vstupom do AOBP bude spoločnosť EO SECURITY s.r.o. aktívne podporovať iniciatívy a projekty, ktorých cieľom je zvýšiť úroveň bezpečnosti a prevencie v podnikateľskom prostredí.