GSM odposlechy – jak se bránit?

GSM odposlechy (štěnice/zařízení vysílající v pásmu GSM) jsou v dnešní době nejrozšířenější (a současně nejzákeřnější) formou narušení soukromí. Jde o poměrně nenákladnou, velice diskrétní, na obsluhu nenáročnou a pro útočníka bezpečnou metodu odposlechu. Poměr vynaložených nákladů a užitné hodnoty je (bohužel pro vás) zkrátka vynikající.

Miniaturní GSM štěnice s několikadenní výdrží na baterie a hlasovou aktivací lze pořídit již za cenu okolo 1000 Kč. Nainstalovat a provozovat takovéto zařízení dokáže jakýkoliv průměrně technicky zdatný člověk. Vzhledem k nepřebernému množství kamuflovaných i miniaturizovaných provedení je pak šance na laické odhalení GSM odposlechu prakticky nulová!

Proč představuje GSM odposlech tak velké riziko?

GSM odposlech funguje na stejném principu jako jiná nekontaktní odposlechová zařízení. Jde tedy o citlivý mikrofon umístěný v inkriminovaném místě, který s pomocí zabudovaného vysílače odesílá zachycený zvuk k útočníkovi.

Na rozdíl od klasických odposlechů vysílajících zachycený signál lokálně na diskrétní frekvenci však GSM štěnice využívá existující mobilní síť. Obsahuje běžnou SIM kartu a připojuje se k síti operátora přes nejbližší základovou stanici (BTS), stejně jako jakýkoliv mobilní telefon. Tím překonává hned několik omezení běžných odposlouchávacích metod a zároveň velmi komplikuje vlastní odhalení.

Propojení GSM štěnice s GPS sleduje každý váš krok

Signál GSM odposlechu nelze naladit na žádném běžném (ani specializovaném) přijímači. Odposlouchávací zařízení funguje obvykle na základě hlasové aktivace, kombinované s manuálním ovládáním. V prvním zavolá štěnice na telefon narušitele, pokud zachytí zvuk, ve druhém případě volá útočník na číslo štěnice. Ta hovor automaticky přijme a vaše schůzka má rázem o jednoho tichého účastníka navíc.

Nejmarkantnější výhodou GSM odposlechů je jejich (zjednodušeně řečeno) neomezený dosah. Konvenční štěnice dokážou přenést zvuk pouze do blízkého okolí (řádově stovek metrů), kde se tedy musí nacházet i přijímač a útočník, nebo jeho nahrávací zařízení. S GSM odposlechem se však je možné spojit z kteréhokoliv místa na planetě pokrytého mobilním signálem.

Díky tomu se tato metoda velmi často využívá nejen k odposlechu kanceláří a domácností, ale také automobilů. Pro sledování pohyblivých cílů je GSM odposlech obvykle zkombinován s GPS lokátorem. Odesílání informací o poloze probíhá formou běžných textových zpráv a útočník tak získává dokonalý přehled jak o dění ve vašem vozidle, tak o vašem pohybu.

Odhalení GSM odposlechu a obrana proti němu

Na rozdíl od levných štěnic vysílajících signál na vlastních frekvencích, jejichž detekce je pro profesionála poměrně banální záležitostí, je nalezení GSM odposlechu velmi komplikované. Běžné metody, často využívané při neodborných prohlídkách různými „soukromými detektivy“, jsou v tomto případě zcela neúčinné. Naopak u vás mohou vzbudit pocit falešného bezpečí a usnadnit práci útočníkovi!

Odposlech v pásmu GSM nelze odhalit radiovým scannerem, radiovým analyzátorem, ani VF detektorem. Jedinou skutečně účinnou metodou boje proti této formě odposlechu je provedení odborné obranné technické prohlídky proti odposlechu (OTP). Při ní využíváme profesionálního spektrálního analyzátoru a další specializované techniky. Analýza rádiového spektra je spojena s důkladnou fyzickou prohlídkou kanceláře, domácnosti či vozu.

Data získaná při vyhledávání odposlechů (OTP) jsou řádně zaprotokolována, vyhodnocena a uchována pro pozdější srovnání. Při naší další návštěvě tak dokážeme identifikovat v chráněném prostoru nové signály, což celý proces pravidelné prohlídky zrychlí a zefektivní. Na základě výsledku prohlídky vám naši odborníci doporučí vhodné prostředky permanentní ochrany vašeho soukromí.

Aktivní obrana proti GSM odposlechům může být dvojího druhu. Prvním využívá univerzální metody zašumění chráněných prostor s pomocí generátoru bílého šumu. Druhým prostředkem permanentní ochrany proti odposlechu je rušička GSM signálu. Její použití na území ČR a ostatních států EU je však za hranou zákona.