Stáváme se hrdým členem AOBP

Společnost EO SECURITY s.r.o. s radostí oznamuje své nedávné přijetí do prestižní české organizace Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP).

AOBP je renomovaná nezisková organizace, která sdružuje a podporuje odborníky v oblasti bezpečnosti a prevence. Od svého založení v roce 1997 je partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci. Jejím cílem je propagovat nejnovější standardy a inovace v oboru a podporovat spolupráci mezi profesionály, aby přispěla k celkovému zlepšení bezpečnosti v různých odvětvích. Prosazuje podnikatelské a obchodní zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem, ministerstvy a ostatními orgány státní správy. AOBP se také angažuje v NATO, jako člen Poradní skupiny pro průmysl (NAIG) a spolupracují s agenturou NSPA. Podílí se na programech AEW & C, AGS atd., a jsou rovněž členy Evropské asociaci leteckého a obranného průmyslu (ASD) a Evropské obranné agentury (EDA).

EO SECURITY s.r.o. je poskytovatelem bezpečnostních řešení, specializujícím se na kybernetickou bezpečnost a ochranu proti odposlechům. Vstup do AOBP posílí síť odborníků a umožní společnosti aktivně se podílet na rozvoji a implementaci nejnovějších bezpečnostních postupů.

Tato příležitost nám umožní aktivně spolupracovat s dalšími odborníky v oboru, sdílet know-how a účinně reagovat na aktuální výzvy v oblasti bezpečnosti. S přidružením k AOBP bude EO SECURITY s.r.o. aktivně podporovat iniciativy a projekty, které směřují k zvyšování úrovně bezpečnosti a prevence v obchodním prostředí.